Categorías
Que é?

Que é … das boas?

As partidas son a 100 puntos, os xogadores en vez de contabilizar o total, cando a conta pasa de 50 só contan ese exceso e engaden a frase “das boas”, os puntos que non pasan de 50 serían “as riñas”.

Exemplo: se unha partida vai 70 puntos para a parella A e 30 para a parella B, pode dicirse que a parella A leva 20 puntos “das boas” e a parella B leva 30 “das riñas”.

Categorías
Que é?

Que é … unha chave de Casimiro

Hai costume de dicir que foi unha chave de Casimiro cando o impacto é na beira da chave. Cando non bate plenamente.

A chave, evidentemente, suma igual os seus 8 puntos, de feito non é necesario nen caer, conta aínda un impacto leve.

Categorías
Que é?

Que son … as liñas que marcan os pesos?

Esta pergunta tamén é doada. Como normalmente nas partidas, no xogo por parellas, lánzase por contrarios e conta, ademais da chave, o peso máis próximo da chave, as liñas serven para diferenciar o xogador que lanzou dito peso.

Categorías
Que é?

Que é … arriba! ?

Esta é doada. Cando o peso vai en boa dirección mais a altura é baixa e bate xusto ao lado da chave sen dar nela a parella que está no posto da chave indica ao lanzador: arriba! para que no seguinte lanzamente levante o tiro.

Categorías
Que é?

Que é … un Pincha carneiro?

Cando o peso bate na punta da chave e dá un chimpo dando unha volta enteira estamos ante un Pincha carneiro da chave. Non ten puntuación especial mais implica un bon impacto.

Categorías
Que é?

Que é … baixar varias veces?

Cando os dous contrarios acertan os dous tiros da chave, non se suman os 16 puntos e os dous tiradores volven lanzar, isto é, baixan para volver lanzar.

Cando esta situación se repite varias veces é cando se usa a frase “baixar varias veces”, por exemplo: baixamos 10 veces significa que os dous xogadores fixeron chave duplicada durante dez tiradas seguidas.

Categorías
Que é?

Que é … tirar de quilla?

Ás veces no deporte da Chave non só xogamos torneos, senón que tamén adestramos. E cando un adestra tenta variar e poñerse retos e dificuldades para mellorar as facultades.

Tirar de quilla é un xeito de adestrar no que a chave se pon de perfil para aumentar a dificultade do tiro.

Tamén pode pasar durante o trascurso dunha partida, un peso que bate na chave, por exemplo de rebote e a fai xirar sen abater, daquela segundo as normas hai que tirar na posición que fica a chave, que pode ser de quilla.