Categorías
Que é?

Que é … morrer sen campá?

Morrer sen campá: acabar a partida sen bater nunca na chave.