Categorías
Que é?

Que é … “non me fales no pulso”?

Non me fales mentres estou apuntando. Non me distraias no momento que vou lanzar.