Categorías
Que é?

Que é … arriba! ?

Esta é doada. Cando o peso vai en boa dirección mais a altura é baixa e bate xusto ao lado da chave sen dar nela a parella que está no posto da chave indica ao lanzador: arriba! para que no seguinte lanzamente levante o tiro.